PotkańskiJ. (2020) Mężczyzna między matriarchatem i sadyzmem, Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), s. 1-12. doi: 10.31261/SSP.2020.15.11.