[1]
KołodziejD., Intra et extra muros - figura murów i (ze)wnętrza w twórczości Witolda Wirpszy, SSP, t. 18, nr 2, s. 1-19, sie. 2021.