[1]
KoronkiewiczM., „Żeby było normalnie. W jaki sposób początek opowieści o trzydziestoleciu literatury najnowszej wyznacza jej konie”c, SSP, t. 18, nr 2, s. 1-16, sie. 2021.