[1]
RakoczyM., „Przepisywanie pamięci. Performansy piśmienne na murach Stoczni Gdańskie”j, SSP, t. 18, nr 2, s. 1-26, wrz. 2021.