[1]
WolskiP., „Droga do "Maus". Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaust”u, SSP, t. 1, nr 1, s. 131-153, grudz. 2011.