[1]
SłomakI., „Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy «romanse» wobec ciała i seksualnośc”i, SSP, t. 1, nr 1, s. 237-244, grudz. 2011.