[1]
NoszczykM., „Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmienił”o, SSP, t. 5, nr 1-2, s. 295-308, grudz. 2014.