[1]
KusekR., Przypadkowy turysta? John Maxwell Coetzee w Europie Środkowej – rekonesans, SSP, t. 15, nr 1, s. 1-16, cze. 2020.