KołodziejD. Intra Et Extra Muros - Figura Murów I (ze)wnętrza W Twórczości Witolda Wirpszy. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 18, nr 2, Aug. 2021, s. 1-19, doi:10.31261/SSP.2021.18.03.