RakoczyM. „Przepisywanie Pamięci. Performansy Piśmienne Na Murach Stoczni Gdańskie”j. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 18, nr 2, Sept. 2021, s. 1-26, doi:10.31261/SSP.2021.18.06.