PotkańskiJ. Przeciw Lacanowskiej Prawicy. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 3, nr 1, June 2013, s. 53-72, https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3279.