DudaM. Literackie Studia Nad Przestrzenią Literatury Polskiej. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 3, nr 1, June 2013, s. 263-70, https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3298.