SzczerbakiewiczR. „Down Eros, Up Mars! Postmęskość W Filmach Williama Wyler”a. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 15, nr 1, June 2020, s. 1-18, doi:10.31261/SSP.2020.15.09.