PotkańskiJ. Mężczyzna Między Matriarchatem I Sadyzmem. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 15, nr 1, June 2020, s. 1-12, doi:10.31261/SSP.2020.15.11.