Tom 17 Nr 1 (2021): Literatury mniejsze. Prezentacje: Gherasim LucaTemat numeru wyznacza koncept literatur mniejszych, eksponujący relację pomiędzy centrum i peryferiami, większościowym i mniejszościowym użyciem języka, indywidualnym i kolektywnym oraz estetycznym i politycznym charakterem literackich eksperymentów. Wokół problemów tych koncentrują się autorzy i autorki wszystkich pomieszczonych w dziale głównym szkiców, poddając analizie m.in. amerykański nurt New Narrative, literaturę irlandzką czy katalońską. Bohaterem działu Prezentacje jest Gherasim Luca, przedstawiciel rumuńskiej awangardy, którego surrealistyczna twórczość, powstająca także w języku francuskim, pozwala interpretować się również w kontekście praktyk właściwych literaturom mniejszym. W dziale Varia znalazły się artykuły poświęcone katowickiej neoawangardzie oraz dyskursowi krytycznemu Krzysztofa Uniłowskiego.

 


Rozprawy i artykuły

Prezentacje

Varia