MichalskiM. (2021). Edukacja literacka wobec wyzwań współczesności — próba diagnozy i propozycje rozwiązań. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 21-44. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.03