MichalskiM. Edukacja literacka wobec wyzwań współczesności — próba diagnozy i propozycje rozwiązań. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, v. 30, p. 21-44, 25 nov. 2021.