MichalskiM. (2021) Edukacja literacka wobec wyzwań współczesności — próba diagnozy i propozycje rozwiązań, Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, s. 21-44. doi: 10.31261/TPDJP.2021.30.03.