[1]
KoƂodziejR. 2019. Sejm z 22 grudnia 1693 roku. Wieki Stare i Nowe. 10, 15 (sty. 2019), 47-76.