[1]
KluczekA. 2019. Moneta — klucz do świątyni starożytności Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana [rec. R. Turcan: L’archéologie dans l’antiquité: tourisme, lucre et découvertes. Paris 2014]. Wieki Stare i Nowe. 10, 15 (sty. 2019), 121-139.