[1]
DygdałaJ. 2019. Stronnicy Leszczyńskiego na Rusi Czerwonej (1733—1736) [rec. A. Lisek: Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733—1736. Kraków 2014]. Wieki Stare i Nowe. 10, 15 (sty. 2019), 140-145.