(1)
LisekA. Szlachta Województwa Lubelskiego W Schyłkowym Okresie Wojny O Tron Polski W Latach 1735–1736. WSN 2022, 17, 1-22.