(1)
GładyszA. Wybrane Przykłady Zwolnień I Udziału Nieletnich W Kampaniach Wojennych Ostatnich Jagiellonów. WSN 2024, 18, 1-12.