(1)
RogoszN. Trybunat Ludowy Marka Antoniusza (49 Rok Przed Chr.). WSN 2019, 10, 9-34.