(1)
KoƂodziejR. Sejm Z 22 Grudnia 1693 Roku. WSN 2019, 10, 47-76.