(1)
UljaszA. Ksiądz Józef Nierostek (1901—1943) Patriotyczny Duszpasterz, Redaktor I Publicysta Z Cieszyna. WSN 2019, 10, 98-118.