(1)
RedakcyjnyZ. Strona Tytułowa, Spis Treści I Słowo Wstępne. WSN 2020, 1, 1-10.