LisekA. (2022). Szlachta województwa lubelskiego w schyłkowym okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736. Wieki Stare I Nowe, 17(22), 1-22. https://doi.org/10.31261/WSN.2022.22.03