RogoszN. (2019). Trybunat ludowy Marka Antoniusza (49 rok przed Chr.). Wieki Stare I Nowe, 10(15), 9-34. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8501