KoƂodziejR. (2019). Sejm z 22 grudnia 1693 roku. Wieki Stare I Nowe, 10(15), 47-76. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8505