KluczekA. (2019). Moneta — klucz do świątyni starożytności Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana [rec. R. Turcan: L’archéologie dans l’antiquité: tourisme, lucre et découvertes. Paris 2014]. Wieki Stare I Nowe, 10(15), 121-139. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8508