DygdałaJ. (2019). Stronnicy Leszczyńskiego na Rusi Czerwonej (1733—1736) [rec. A. Lisek: Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733—1736. Kraków 2014]. Wieki Stare I Nowe, 10(15), 140-145. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8509