GładyszA. Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych ostatnich Jagiellonów. Wieki Stare i Nowe, v. 18, n. 23, p. 1-12, 25 jan. 2024.