DygdałaJ. Stronnicy Leszczyńskiego na Rusi Czerwonej (1733—1736) [rec. A. Lisek: Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733—1736. Kraków 2014]. Wieki Stare i Nowe, v. 10, n. 15, p. 140-145, 10 jan. 2019.