Rogosz, Norbert. 2019. „Trybunat Ludowy Marka Antoniusza (49 Rok Przed Chr.”). Wieki Stare I Nowe 10 (15), 9-34. https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8501.