[1]
LisekA., Szlachta województwa lubelskiego w schyłkowym okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736, WSN, t. 17, nr 22, s. 1-22, paź. 2022.