[1]
GładyszA., Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych ostatnich Jagiellonów, WSN, t. 18, nr 23, s. 1-12, sty. 2024.