[1]
ManikowskiK., Największa tragedia noworudzkiego górnictwa z 10 maja 1941 roku i jej skutki społeczne, WSN, t. 13, nr 18, s. 206-2018, grudz. 2018.