[1]
AugusiewiczS., Poselstwo Petera Hoffmanna do Afanasija Ordina‑Naszczokina (styczeń—luty 1660) Przyczynek do zagadnienia polityki brandenburskiej wobec Moskwy, WSN, t. 10, nr 15, s. 35-46, sty. 2019.