[1]
KoƂodziejR., Sejm z 22 grudnia 1693 roku, WSN, t. 10, nr 15, s. 47-76, sty. 2019.