[1]
KluczekA., „Moneta — klucz do świątyni starożytności Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana [rec. R. Turcan: L’archéologie dans l’antiquité: tourisme, lucre et découvertes. Paris 2014”], WSN, t. 10, nr 15, s. 121-139, sty. 2019.