[1]
DygdałaJ., „Stronnicy Leszczyńskiego na Rusi Czerwonej (1733—1736) [rec. A. Lisek: Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733—1736. Kraków 2014”], WSN, t. 10, nr 15, s. 140-145, sty. 2019.