GładyszA. Wybrane Przykłady Zwolnień I Udziału Nieletnich W Kampaniach Wojennych Ostatnich Jagiellonów. Wieki Stare I Nowe, T. 18, nr 23, Jan. 2024, s. 1-12, doi:10.31261/WSN.2023.23.05.