KoƂodziejR. Sejm Z 22 Grudnia 1693 Roku. Wieki Stare I Nowe, T. 10, nr 15, Jan. 2019, s. 47-76, https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8505.