[1]
StaneckaA. 2024. „Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, zwierzęta na podobieństwo rzeczy” – dyskurs wegetarianki w powieści Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetzee. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 1 (13) (kwi. 2024), 1-15. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2024.13.09.