[1]
KielakO. 2019. Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 5 (grudz. 2019), 35-45. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04.