[1]
NajdeckaA. 2019. Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt „Psi Los”. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 5 (grudz. 2019), 47-57. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.05.