[1]
KozhevnikovaM. 2019. Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 5 (grudz. 2019), 127-134. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.11.