[1]
Lange Łucja 2019. Próba podejścia transdyscyplinarnego do żałoby zwierząt. Rozważania o zwierzęcej śmierci – między naukowością a osobistym doświadczeniem. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 5 (grudz. 2019), 153-165. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.13.