[1]
FilipowiczA. 2019. Zwierzęcy cmentarz z „Pana Tadeusza". Mickiewiczowska zootanatologia w świetle wiedzy indygenicznej. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. 5 (grudz. 2019), 185-201. DOI:https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.15.